ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Το περιοδικό παράλληλα άρχισε να καταγράφει τα μνημεία του λόγου. Η ιστορία του περιοδικού είναι η παρακάτω: «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ» ήταν και συνεχίζει να είναι το όνομα του περιοδικού το οποίο όπως προαναφέρθηκε άρχισε να εκδίδεται από το 1977 και συνεχίζει μέχρι σήμερα ανελλιπώς. Το μέγεθος του είναι 47Χ24. Οι σελίδες του έφθασαν μέχρι σήμερα 8.092. Το περιοδικό περιέχει στοιχεία ιστορικού – πολιτιστικού και λαογραφικού χαρακτήρα και είναι μακριά από χρώματα πολιτικής.

ΤΕΥΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ