ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πέραν αυτών η Ε.Φ.Μ. δημιούργησε βιβλιοθήκη με πολύ λίγα αγορασμένα βιβλία λόγω ελλείψεως  πόρων.   Τα περισσότερα βιβλία της είναι χαρισμένα και αφιερωμένα. Η συλλογή αυτή έχει σχέση με την ιστορία και τη λαογραφία και είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα.


Η ιστοσελίδα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. . Η εταιρεία εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες.

© 2019-2022 Ε.Φ.Μ, All Rights Reserved