Γράφτηκε από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στις Δημοσιεύτηκε στο blog-εκδηλώσεις.

Επίσημος εορτασμός της «Μάχης της Άμπλιανης»- Κυριακή 25 Ιουλίου 2021