Γράφτηκε από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στις Δημοσιεύτηκε στο blog-εκδηλώσεις.

197 χρόνια από την Μάχη της Άμπλιανης

14 Ιουλίου 1824 - Μάχη της Άμπλιανης